ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 5


4.1: Βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού


Κατηγοριοποίηση Εκπαιδευτικού λογισμικού:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

Τα περιεχομενα της 5ης Συνεδρίας βρίσκονται εδώ:

Aρχείο χρήσιμων συνδέσμων:Κατηγορίες Εκπαιδευτικού Λογισμικού:

Πίνακας αναλυτικής κατηγοριοποίησης 99 επίσημων τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού:

Τι σχέση έχει το ελεύθερο λογισμικό με την εκπαίδευση;
Richard Stallman

Γενική κατηγοριοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού:

Γενική κατηγοριοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Inspiration):

Εκπαιδευτικό Λογισμικό - Μια πρώτη γνωριμία (εικόνα CD) - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3357028/Edu_Soft.nrg

Παρουσιάσεις:

Κατηγοριοποίηση Εκπαιδευτικού λογισμικού:

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (Εισαγωγικά):

Εκπαιδευτικό Λογισμικό:

Ιστορική εξέλιξη του εκπαιδευτικού λογισμικού σε σχέση με
την εξέλιξη της πληροφορικής και των επιστημών της Αγωγής:

Παρουσίαση, εξερεύνηση και χρήση υφιστάμενου εκπαιδευτικού
λογισμικού (Λογισμικό ΥΠΔΜΘ)

Βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού
Κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισμικού

Διδακτικός σχεδιασμός σε σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα
Επιπλέον Υλικό:ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ)