Ενότητα Σεναρίων 21
  • Learning Management System (LMS)
  • Ηλεκτρονική αξιολόγηση μέσω HotPotatoes και Moodle


ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

Περιεχόμενα Συνεδρίας:

Σενάριο: Ηλεκτρονική αξιολόγηση μέσω HotPotatoes και Moodle

Συνοδευτικές Δραστηριότητες εξάσκησης στο Moodle

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ - MOODLE ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για το μαθητή

Σχέδιο διδασκαλίας «Το ΜyUdutu στην Συγγραφή και Υποστήριξη Μαθημάτων»

Οδηγός: Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodleστο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσιάσεις:

Μoodle: Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης moodle και η χρήση ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού

Εγκατάσταση Moodle

Τηλεκπαίδευση - τι πρέπει να γνωρίζουμε.

Τι είναι το Sharable Content Object Reference Model (SCORM)
Επιπλέον Υλικό:

Ένα Moodle για το Moodle

Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Μία διδακτική πρόταση για χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών μέσα από το moodle

Αξιοποίηση του Moodle στην ενίσχυση της Εποικοδομηστικής και Κοινωνικοπολιτισμικής διάστασης στην εκπαίδευση

Aξιοποίηση πλατφόρμας elearning για ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων μεταξύ δημοτικών σχολείων στο μάθημα της Γλώσσας

Εμπειρίες από της εφαρμογή της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Moodle