Ενότητα Σεναρίων 20Αξιοποίηση του LAMS στην εκπαιδευτική διαδικασία

LAMS Sequence: Μαθαίνω το LAMS (Learn LAMS with LAMS) - Συνεδρία στα πλαίσια της επιμόρφωσης β΄επιπέδου (Βασίλης Δρίμτζιας)
By: Vasilis Drimtzias      License:


Zoom

| | | |
www.lessonlams.com/snetnwLAMS Sequence: Μαθαίνω το LAMS 2ο μέρος - 2η Συνεδρία στα πλαίσια της επιμόρφωσης β΄επιπέδου (Βασίλης Δρίμτζιας)
By: Vasilis Drimtzias      License:


Zoom

| | | |


ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

Σενάριο: Αξιοποίηση του LAMS στην εκπαιδευτική διαδικασία

ΦYΛΛΟ EΡΓΑΣΙΑΣ 1 - Βιωματική χρήση του LAMS

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 - Εγκατάσταση LAMS και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (Με χρήση βασικών εργαλείων)

ΦYΛΛΟ EΡΓΑΣΙΑΣ 3 – Πρακτική εφαρμογή στο LAMS και δημιουργία ολοκληρωμένου εκπαιδετικού υλικού

Ξεκινώντας με το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δρταστηριοτήτων - LAMS

Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS-Σχεδιασμός κ' υλοποίηση μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης

Οδηγός Εκπαιδευόμενου στο LAMS

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ LAMS ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΜΑΘΗΜΑ/ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ


Παρουσιάσεις:

Η Αρχιτεκτονική του LAMS:

Παρουσίαση για το LAMS (με οδηγίες και για την εγκατάσταση του):
https://docs.google.com/presentation/d/1RtlcJy94BmmWvxpgkCgJfJ0ACjgZH0ciOLq5VYWn4HE/present?authkey=COPVmFU#slide=id.i0Επιπλέον Υλικό:

Σενάριο: Δομή Επανάληψης ΓΙΑ με χρήση του LAMSΥποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Συνεργατική Μάθηση με τη Χρήση της Πλατφόρμας LAMS (Learning Activity Management System)

Εκπαιδευτική παρέμβαση υποστηριζόμενη από το εργαλείο LAMS - Η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Μαθητές και Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο - Μια Διερευνητική, Διαθεματική Παρέμβαση Υποστηριζόμενη από το LAMS

Διδασκαλία με το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS - Η εμπειρία του καθηγητή