27) Ενότητα Σεναρίων 18Προσαρμοστικά συστήματα εκπαίδευσης και μοντέλα μαθητύπων


 ΠΕΣΥ.JPGΠροσαρμοστικά συστήματα εκπαίδευσης και μοντέλα μαθητύπων:

Παρουσιάσεις:

Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην Εκπαίδευση:

Προσαρμογές Εκπαιδευτικών Υπερμέσων:

Ανάπτυξη Προσαρμοστικών Υπερμέσων:

Υλοποίηση Προσαρμοστικών Υπερμέσων:

Αξιολόγηση Προσαρμοστικών Συστημάτων Υπερμέσων:
Επιπλέον Υλικό:

Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Προσαρμοστικό διαδικτυακό περιβάλλον συμβατό με το πρότυπο SCORM με χρήση μαθητύπων για εξ' αποστάσεως εκπαίδευση - Εφαρμογή στη διδασκαλία του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ιωάννης K. Καζανίδης

«AWBES» Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά συστήματα για το διαδίκτυο - Μεταπτυχιακή Διατριβή - Ιωάννης Ε. Σιμιτζής (Παρουσιάζει 30 ΠΕΣΥ)

Προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα υπερμέσων

Προσαρμοστικά περιβάλλοντα Μάθησης

Προσαρμοστικά Συστήματα Σεναρίων Συνεργασίας