Ενότητα Σεναρίου 14Δημιουργία διδακτικών σεναρίων (για τους μαθητές)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΕΝΑΡΙΟ Δημιουργία διδακτικών σεναρίων:

Θεωρία Ειδικού Μέρους για τα Σενάρια:

Υπόδειγμα (βάση) Διδακτικού Σεναρίου:

Παράδειγμα Περιγραφής Σεναρίου σε πίνακα:

Κατάλογος Ρημάτων για τη Διατύπωση Στόχων

Διδακτικές Τεχνικές/Στρατηρικές


Διαφορές Εκπαιδευτικού Σεναρίου - Σχεδίου Μαθήματος:


Παρουσιάσεις:
Δημιουργία και εφαρμογή εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ

Εκπαιδευτικά σενάρια - Μάθηση με νόημα (αποτελεσματική μάθηση)

Διδακτικά σενάρια


Επιπλέον Υλικό:


http://www.agentsheets.gr/
Διδακτικά Σενάρια με τη Συνδρομή των ΤΠΕ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.pdf
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.pdf
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.pdf