Ενότητα Σεναρίων: 13


Δημιουργία και διαχείριση φύλλων εργασίας για τους μαθητέςΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

Περιεχόμενα Συνεδρίας:

Γενικές Παρατηρήσεις για την σύνταξη Φύλλων Εργασίας (Φ.Ε.):

ΣΕΝΑΡΙΟ Δραστηριότητες και φύλλα εργασίας

1. Δραστηριότητες σχετικά με το δυαδικό σύστημα και τις ιδιότητες του

2.Δραστηριότητες σχετικά με κωδικοποιήσεις

3. Δραστηριότητες σχετικά με κρυπτογραφία και ελέγχους ισοτιμίας

4. Δραστηριότητες σχετικά με αλγορίθμους
Παρουσιάσεις:

Αρχές δόμησης ενός αποτελεσματικού Φύλλου Εργασίας

Online Web 2.0 πλατφόρμα δημιουργίας και διαχείρισης διαφόρων τύπων δραστηριοτήτων
http://www.kubbu.com

Δραστηριότητες για το Scratch

Εδώ θα βρείτε (μεταξύ άλλων) σειρά δραστρηριοτήτων για το Scratch:
http://ltee.org/gfesakis/?p=33&lang=el#more-33Ενδεικτικά Φύλλα Εργασίας