ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 2ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

Τα περιεχομενα της 2ης Συνεδρίας βρίσκονται εδώ:

Aρχείο χρήσιμων συνδέσμων:

Εκπαιδευτικό Υλικό για την υπηρεσία "Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων"

OpenWebQuest:
Πλατφόρμα ανάπτυξης και φιλοξενίας ιστοεξερευνήσεων

Η αξιoποίηση των Wikis για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών
ξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Xαρακτηριστικά ηλεκτρονικών κοινοτήτων Πανελληνίου Σχολικού δικτύου
http://blogs.sch.gr/features/
Τα 100 καλύτερα Εργαλεία για Μάθηση
http://c4lpt.co.uk/top100tools/
Discovery Education Web 20.12 - Best of the Rest
http://web2012.discoveryeducation.com/web20tools-related.cfm
Web 2.0 in Learning
http://learn20.wikispaces.com/
Web 3.0
http://e-learning.sch.gr/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=13684
Τις παρουσιάσεις της συνεδρίας θα τις βρείτε στους ακόλουθους σύνδεσμους:

Σύγχρονες θεωρίες για τη μάθηση:
http://prezi.com/teez6sboej-7/presentation/?kw=view-teez6sboej-7&rc=ref-13272447

Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική μεθοδολογία:
http://prezi.com/j6wg26oyicpw/presentation/?kw=view-j6wg26oyicpw&rc=ref-13272447

Επιπλέον παρουσιάσεις:

Δημιουργία και εφαρμογή εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ

Η εκπαίδευση επιμορφωτών καθηγητών Πληροφορικής για την
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη


Επιπλέον υλικό:

Web 2.0 Tools for Teachers

Ανοικτά Εκπαιδευτικά Μέσα και Web 2.0. Ο δρόμος προς το Σχολείο 2.0

H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Η περίπτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του Edmodo.

Καταγράφοντας απόψεις μαθητών από τη χρήση Web2.0 υπηρεσιών στην τάξη Μια μελέτη περίπτωσης για το Prezi