Ενότητα Σεναρίων: 9




Δομές επιλογής στο SCRATCH

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB102/536/3539,14539/extras/presentations/Kef1_2_quiz/Kef1_2_quiz.htm




ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

Περιεχόμενα Συνεδρίας:



Σενάριο "Η ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SCRATCH
"

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

Φύλλο Εργασίας 3

και το αρχείο του παιχνιδιού:

Κατεβάστε το Scratch από εδώ...:
H πλατφόρμα του Scratch online:
H πλατφόρμα του Snap/BYOP online:

Παρουσιάσεις:

Παρουσίαση Περιβάλλοντος του Scratch

Ζωγραφίζοντας στο Scratch

Προγραμματίζω με το «Scratch»

Εφαρμογές του Scratch στην διδασκαλία της Πληροφορικής




Επιπλέον Υλικό:

Ο έλεγχος στο Scratch από το βιβλίο: "Δημιουργώ παιχνίδια στο Scratch"
http://www.scratchplay.gr/chapters.html?ch=11
Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch:

Scratch : Ένα φύλλο εργασίας για τη δομή επιλογής:
bit.ly/18ejneZ
Δημιουργώ Παιχνίδια στο Scratch:
http://www.scratchplay.gr/
Άλλο ένα Σενάριο Διδασκαλίας της δομής επιλογής στο Scratch:
http://documents.pageflip-flap.com/4EifKyFXcfY8mVSA2#.UyA48s4uxqQ=&p=0
Προσαρµογή του σχολικού βιβλίου Πληροφορικής Γ' Γυμνασίου στο περιβάλλον προγραµµατισµού Scratch (Στυλιανός-Μαρίνος Χαραλαµπίδης)

Εγχειρίδιο Αναφοράς του BYOB (Κ. Χαριτόπουλος):

Εγχειρίδιο χρήσης SNAP:

Το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch: Εργασίες σε Πανελλήνια Συνέδρια (2008 – 2012):
http://www.kostaskatsoulas.info/?p=18




















Για να δείτε την σελίδα του συγκεκριμένου Webmix ακολουθήστε το σύνδεσμο:
http://www.symbaloo.com/mix/scratch-byob