Ενότητα Σεναρίων: 6


Εισαγωγή στη γλώσσα LogoΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

Περιεχόμενα Συνεδρίας:Το Σενάριο:

Παραρτήματα (Χελωνόκοσμος - Easy Logo):


RoboMind (ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα).
Διδακτικές προτάσεις με το RoboMind για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο

StarLogo και StarLogo TNG

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

Φύλλο Εργασίας 3

Φύλλο Εργασίας 4

Φύλλο Εργασίας 5

Η κοινότητα της Logo στην εκπαίδευση:
http://logogreekworld.ning.com/

Παρουσιάσεις:

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO (Χελωνόκοσμος)

Εποικοδομισμός και Εφαρμογές στους Η/Υ
Επιπλέον Υλικό:

Σενάρια μαθήματος σε Logo-Like περιβάλλοντα:
http://eprl.korinthos.uop.gr/moodle/ladias_tasos/
Constructionism 2012, Αθήνα. Ο ιστότοπος του διεθνούς συνεδρίου, απ' όπου μπορείτε να κατεβάσετε τα Πρακτικά.
http://constructionism2012.etl.ppp.uoa.gr/index.php.htm
Μια διδακτική πρόταση για το σχεδιασμό γεωμετρικών σχημάτων και τη δομή επανάληψης
στη Logo.

Μια διδακτική πρόταση για το σχεδιασμό γεωμετρικών σχημάτων και τη δομή επανάληψης
στη Logo.