Ενότητα Σεναρίων: 5


Ο Αλγόριθμος Φυσαλίδας - Bubble Sort


ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

Περιεχόμενα Συνεδρίας:

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

Το Σενάριο:

Ο Αλγόριθμος Φυσαλίδας - Bubble SortΦύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

Φύλλο Εργασίας 3

Φύλλο Εργασίας 4


Παρουσιάσεις:

Μέθοδος ευθείας ανταλλαγής στοιχείων - Αλγόριθμος Φυσαλίδας

Συνοπτική παρουσίαση των γνωστών αλγορίθμων ταξινόμησης
Επιπλέον Υλικό:

Αλγόριθμοι Ταξινόμησης - Computer Science Unplugged
http://csunplugged.org/sorting-algorithms
Η Τεχνική Διδασκαλίας "Παιχνίδι Ρόλων" και η Εφαρμογή της στη Διδασκαλία του Αλγορίθμου Ταξινόμησης των Στοιχείων Πίνακα

Επανασχεδιάζοντας μια Δραστηριότητα Παιχνιδιού Ρόλων για τη Διδασκαλία του Αλγορίθμου Ταξινόμησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση διδακτικής προσέγγισης του αλγόριθμου της ταξινόμησης φυσαλίδας
Για να δείτε την σελίδα του συγκεκριμένου Webmix ακολουθήστε το σύνδεσμο:

http://www.symbaloo.com/mix/αλγοριθμοςφυσαλιδας