Ενότητα Σεναρίων: 4
Δομές Επανάληψης - Μετατροπές από μια δομή σε μια άλληΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΟΥ


Περιεχόμενα Συνεδρίας:


Ενότητα Σεναρίου 4: ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΟΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ: Από τη μια μορφή επανάληψης σε μια άλλη


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:


Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ: http://alkisg.mysch.gr/


Ο Διερμηνευτής "Γλωσσομάθεια": http://spinet.gr/


1ο Φύλλο Εργασίας Σεναρίου


2ο Φύλλο Εργασίας Σεναρίου


3ο Φύλλο Εργασίας Σεναρίου


4ο Φύλλο Εργασίας Σεναρίου
Παρουσιάσεις:

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - Δομές ΕπανάληψηςΕπιπλέον Υλικό:

Μαθησιακές δυσκολίες στη διδασκαλία των Δομών Επανάληψης

Μια Διδακτική Προσέγγιση των Εντολών Άλματος: