ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το Ρομπότ Karel: εισαγωγή στο δομημένο προγραμματισμό.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

Περιεχόμενα Διδακτικού Σεναρίου: "Το Ρομπότ Karel-εισαγωγή στο δομημένο προγραμματισμό"

Το Ρομπότ Karel: εισαγωγή στο δομημένο προγραμματισμό (το σενάριο).

Μποορείτε να κατεβάσετε το αρχείο karel.zip και να χρησιμοποιήσετε το εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον Karel στον υπολογιστή σας.
Δεν απαιτείται εγκατάσταση, απλά:
1. Αποσυμπιέστε το αρχείο Karel.zip
2. Από το φάκελο «Karel» εκτελέστε το αρχείο «Karel.exe»

Το 1ο Φύλλο Εργασίας για το Διδακτικό Σενάριο: "Το Ρομπότ Karel-εισαγωγή στο δομημένο προγραμματισμό"

Το 2ο Φύλλο Εργασίας για το Διδακτικό Σενάριο: "Το Ρομπότ Karel-εισαγωγή στο δομημένο προγραμματισμό"


Παρουσιάσεις:

Παρουσίαση στο Prezi:
http://prezi.com/mqflgg7r6dpm/karel-/?auth_key=cd813afb66a4f48cea4e60249a4542b5ab491bae&kw=view-mqflgg7r6dpm&rc=ref-13272447
ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΙ - ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Karel the Robot – Review
Επιπλέον Υλικό:

Η Διδασκαλία της Έννοιας της Διαδικασίας με Χρήση του Ρομπότ Karel σε Μαθητές Γυμνασίου: μια μελέτη περίπτωσης

Διδακτικά Σενάρια με τη Συνδρομή των ΤΠΕ