Αποθετήριο Σεναρίων και σχετικού υλικού

Εδώ θα βρείτε έτοιμα Διδακτικά (Εκπαιδευτικά) Σενάρια και σχετικό υποστηρικτικό υλικό.
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

19 εκπαιδευτικά σενάρια από το AgentSheets:
Φωτόδεντρο: Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων
Θεματική Ενότητα: "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ"
Computer Science... without a Computer! Δραστηριότητες για την τάξη (και στα ελληνικά)
cs4fn : the fun side of Computer Science
Προτάσεις σεναρίων με τη χρήση των Lego MIndstorms