Παρουσιάσεις Βασικών Εννοιών Διδακτικής της Πληροφορικής


ομάδα 1

ομάδα 2


ομάδα 3
Νοητικά Μοντέλα - Αναπαραστάσεις